Het Project

Het MobiDig project is gericht op het trainen van bibliothecarissen, managers van kleine organisaties en VET-aanbieders (beroepsonderwijs) op het gebied van bibliotheekopleidingen in hoe met beperkte middelen een eigen digitaliseringsinstallatie ontwikkeld kan worden en hoe data te beheren. Het project biedt VET-middelen voor mobiele/lage kosten digitalisering.

MobiDig werkt aan het trainen van bibliothecarissen/archivarissen in kleine organisaties en VET-docenten bij het opzetten van betaalbare digitaliseringsdiensten voor hun eigen doeleinden en behoeften. Educatie in hoe om te gaan met open onderwijsmiddelen en open source digitaliseringssoftware is van groot belang voor gegevensverwerking en -beheer. De verstrekte online VET-middelen (LMS, digitale films), handleiding, open source hulpmiddelen – die geschikt zijn voor betaalbare digitalisering – kunnen worden gebruikt bij training en scholing maar ze zijn vooral een geweldig hulpmiddel voor zelfstudie.

Doelgroep:

– bibliothecarissen, archivarissen en managers in kleine bibliotheken/archieven/ gemeenschapscentra/kloosters;

– bibliothecarissen, archivarissen en managers in grotere bibliotheken/archieven/ gemeenschapscentra/kloosters die bereid zijn om kleinere instellingen te ondersteunen bij de implementatie van digitalisering;

– VET-docenten/trainers die beroepsopleiding/training verzorgen op het gebied van bibliotheek- en archiefopleiding. Medewerkers van kleine bibliotheken, archieven, gemeenschapscentra en kloosters zijn in de regel al in bezit van de VET-/beroepskwalificatie “bibliothecaris”. In dat opzicht bevindt hun kennis, vaardigheden en competentie zich in VET.

Enkele van de belangrijkste activiteiten van het project zijn:

– de ontwikkeling van zeven opleidingsmodules met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in het digitaliseren;

– de ontwikkeling van zeven korte digitale trainingsfilms ter illustratie;

– het Learning Management System (LMS) met de 7 modules en een handleiding.