Home

Welkom op het online platform van het Mobile Digitizing project. Het platform beschikt over trainingsmaterialen, video’s en andere hulpmiddelen. Mobile Digitizing (MobiDig) richt zich op het ontwikkelen van een open en innovatieve training voor bibliothecarissen, archivarissen, managers van kleine organisaties en VET-docenten op het gebied van de bibliotheekwetenschap. Hoe, ten behoeve van de (digitaliserings)doelstellingen, met beperkte middelen een digitaliseringsinstallatie kan worden samengesteld en op welke wijze de data te beheren.

Het uitvoeren van die innovatieve benaderingen op het gebied van VET-educatie (beroepsopleiding) en het bibliotheekwerk wordt wereldwijd gezien en erkent als een vereiste als gevolg van de digitale wereld waarin wij leven. Het systematiseren, integreren en verspreiden van moderne werkwijzen, methoden, procedures, praktijkvoorbeelden e.d. is een van de belangrijkste doelstellingen van het project. Deze doelstelling beperkt zich niet alleen tot kleine bibliotheken maar is ook van toepassing op instellingen voor beroepsonderwijs (VET) waarbij het als een middel tot renovatie van de werkmethoden en middelen voor trainers en trainees kan worden ingezet. Het project biedt daarnaast ook online VET-middelen voor mobiele/lage kosten digitalisering.

Het project faciliteert toegang tot aanvullende opleidingen en kwalificaties c.q. vakbekwaamheid d.m.v. continue VET (C-VET). Het gedigitaliseerde lesmateriaal, geïmplementeerd in het Learning Management System (LMS) tezamen met de vrije en gemakkelijk toegankelijke handleiding, digitale trainingsfilms en zelfstudie middelen, is ontwikkeld om de doelgroep (bibliothecarissen/ archivarissen/ managers van bibliotheken/beroepsonderwijs (VET) docenten en trainers) de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot aanvullende beroepsvaardigheden in een leven lang leren perspectief.

Ondersteund door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project geeft enkel de opvattingen van de auteurs weer, de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig welk gebruik wordt gemaakt van de informatie die daarin vervat is.