Начало

Добре дошли в онлайн платформата на проекта Mobile Digitizing. Тук можете да намерите обучителни материали и видеа, както и други ресурси.

Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители/обучители в сферата на библиотечните науки, за това как се създадат нискобюджетни инсталации за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да разработва, систематизира, интегрира и разпространява съвременни практики, не само сред малките библиотеки и колекции, но също и сред институциите/организациите за професионално образование и обучение (ПОО), както и да обновява методите на работа и обучителните ресурси за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя иновативни онлайн ресурси за ПОО за мобилна/нискобюджетна дигитализация.

Материалите по проекта могат да се използват за допълнителна професионална квалификация при продължаващо обучение (continuous VET или C-VET). В системата за управление на знанията (LMS), заедно с основните модули, са включени и създадените в рамките на проекта дигитални образователни филми, тестове, ръководство и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения чрез продължаващо обучение или самостоятелно учене.

Проектът Mobile Digitizing се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът представя само гледните точки на авторите и Европейската комисия не е отговорна за информацията, която се съдържа в него.