Ресурси

YouTube канал с филмите по проекта, илюстриращи модулите.

Archive.org страница с дигитализирани материали и информация.

Листовката на проекта

 

Наръчникът на проекта е преведен на различните партньорски езици:

Наръчникът на английски 

Наръчникът на български

Наръчникът на холандски

Наръчникът на португалски

Наръчникът на италиански

Наръчникът на немски

Конференция “Мобилна дигитализация” – уебстраница