Цели и резултати

Целите на проекта са:

– да обучи библиотекари/архивисти от малки организации и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) относно създаването на нискобюджетни инсталации за дигитализиране;

– да обучи библиотекари/архивисти от големи организации как да подпомагат по-малките организации в създаването на такива инсталации;

– да обучи целевата група как да използва безплатни обучителни ресурси и софтуер с отворен код за дигитализиране и обработване на информация;

– да предостави онлайн ресурси за професионално образование и обучение – система за управление на знанията (LMS), дигитални филми, наръчник/ръководство, инструменти с отворен софтуер, които могат да се използват във формалното и неформалното обучение;

– да предостави модел за децентрализацията на процеса на дигитализиране.

В рамките на проекта MobiDig са създадени седем обучителни модули, които са преведени на всички партньорски езици:

  1. Основни стъпки при дигитализирането на писменото наследство
  2. Селектиране на книги и документи за дигитализация: оценка, приоритети и мотивация.
  3. Анализ на хардуер за дигитализация, оценки и препоръки
  4. Софтуер за дигитализация
  5. Разработване на нискобюджетни инсталации за дигитализация в малките библиотеки, архиви, читалища
  6. Подходи в обучението на управители на библиотеки / архиви и библиотечен / архивен персонал как да внедрят дигитализацията в своята организация
  7. Дигитализация и авторско право

За всеки от седемте модули е създаден кратък дигитален филм за илюстрация на темата. Филмите са интегрирани в съответните модули в системата за управление на знанията, както и публикувани в YouTube канал. Идеята е да се използва потенциала на съвременните медии и компютърните технологии за подпомагане на процеса на учене чрез визуални и практически материали.

Системата за управление на знанията съдържа в себе си седемте обучителни модули, които са интегрирани в нея като основен ресурс за самостоятелно или формално/неформално учене. Достъпът до системата е свободен за всеки, което позволява потребителят да избере своя собствен начин на учене, в зависимост от индивидуалните нужди. Системата може да се използва и в сферата на формалното или неформалното учене. По-големите библиотеки биха могли да използват предоставените материали за да обучават по-малките библиотеки, професионалните училища и организации могат да ги интегрират като част от по-голям курс като „запазване на културното наследство“ или като извънкласно обучение. Системата е достъпна на български, английски и други партньорски езици.

Наръчникът „Мобилна дигитализация и новите тенденции при дигитализирането на писменото наследство от малки библиотеки, архиви и други подобни“ предлага разработените материали в печатен вид.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Проектът Mobile Digitizing бе награден от Център за развитие на човешките ресурси (Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+”) за качествено изпълнение.