Цели и резултати

Целите на проекта са да:

-обучи библиотекари/архивисти от малки организации и учители в сферата на професионалното квалифициране за това как се създават нискобюджетни съоръжения за дигитализиране;

– обучи библиотекари/архивисти от големи организации как да подпомагат по-малките организации в създаването на такива съоръжения;

– обучи целевата група как да използва безплатни обучителни ресурси и софтуер с отворен код за дигитализиране и  обработване на информация;

– предостави онлайн ресурси за Професионално образование и обучение – система за управление на знанията, дигитални филми, наръчник, инструменти с отворен софтуер, които могат да се използват във формалното и неформалното обучение;

– предостави модел за децентрализацията на процеса на дигитализиране.

За проекта MobiDig са създадени седем обучителни модули, които са преведени на всички партньорски езици:

  1. Основни стъпки при дигитализирането на писменото наследство
  2. Селектиране на книги и документи за дигитализация: оценка, приоритети и мотивация.
  3. Анализ на хардуер за дигитализация, оценки и препоръки
  4. Софтуер за дигитализация
  5. Разработване на нискобюджетни инсталации за дигитализация в малките библиотеки, архиви, читалища
  6. Подходи в обучението на управители на библиотеки / архиви и библиотечен / архивен персонал как да внедрят дигитализацията в своята организация
  7. Дигитализация и авторско право

За всеки от седемте модули има кратък дигитален филм за илюстрация. Филмите са интегрирани в съответните модули в системата за управление на знанията. Идеята е да се използва пълният потенциал на съвременната медия и компютърните технологии за да се подпомогне процесът на учене с възможно най-много визуални и практически материали.

Системата за управление на знанията съдържа в себе си седемте обучителни модули, които са интегрирани в нея като главния ресурс за самостоятелно или формално/неформално обучение.  Достъпът до системата е винаги свободен за всички, това позволява на всеки да избере своят собствен начин на учене в зависимост от индивидуалните нужди. Системата може да се използва и пи формалното/неформалното обучение. По-големите библиотеки биха могли да използват предоставените материали за да обучават по-малките библиотеки, професионалните училища и организации могат да ги интегрират като част от по-голям предмет като „запазване на културното наследство“ или като извънкласно обучение. Системата е достъпна на български, английски и други партньорски езици.

Наръчникът „Мобилна дигитализация и новите тенденции при дигитализирането на писменото наследство от малки библиотеки, архиви и други подобни“ предлага всичките ресурси, адаптирани в печатен формат.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Проектът Mobile Digitizing бе награден от Център за развитие на човешките ресурси (Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+”) за качествено изпълнение.