За проекта

Проектът Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави материали за обучението на библиотекари, мениджъри на малки библиотеки и институции за професионално обучение в сферата на Библиотечните науки, за това как да създадат свои собствени нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и обучение за съхраняване и обработка на информацията.

MobiDig цели да обучи целевата група как да развитие тези съоръжения спрямо индивидуалните нужди на библиотеките/архивите, за които отговарят. Използването на отворени образователни ресурси и софтуер с отворен код за дигитализиране е от голямо значение за обработването и съхраняването на информацията придобита след дигитализирането. Предоставените обучителни ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) са системата за управление на знанията, наръчника, дигиталните филми и свободните софтуерни инструменти могат да бъдат използвани за образователни и обучителни цели, но главно, те са най-подходящи за самостоятелно учене.

Целева група:

-Библиотекари, архивисти и мениджъри работещи в малки библиотеки/архиви/културни домове/манастири;

– Библиотекари, архивисти и мениджъри работещи в големи библиотеки/архиви/културни домове/манастири, които са склонни да подпомагат по-малки институции в процеса на дигитализиране;

– Учители/обучители предоставящи образование или обучение в сферата на Библиотечните и Архивните науки.

Хората работещи в малките библиотеки, архиви, културни центрове и манастири, обикновено имат придобита квалификация за професионално образование „библиотекар“. В това отношение техните знания, умения и компетенции са включени в Професионалното образование и обучение.

Някои от главните дейности на проекта са:

-Създаването на седем обучителни модули свързани с новите тенденции в дигитализирането.

-Създаването на седем кратки дигитални обучителни филма, които да илюстрират гореспоменатите модули;

– Система за управление на знанието, в която да се съдържат модулите;

-Наръчник;