За проекта

Проектът Mobile Digitizing (MobiDig) разработва материали за обучение на библиотекари, мениджъри на малки библиотеки и институции в сферата на професионалното обучение и библиотечните науки за това как да създадат свои собствени нискобюджетни инсталации за дигитализиране и средства за съхраняване и обработка на информацията.

MobiDig обучава целевата група как да развива тези инсталации спрямо индивидуалните нужди на библиотеките/архивите. Използването на отворени образователни ресурси и софтуер с отворен код за дигитализиране е от голямо значение за обработването и съхраняването на информацията придобита след дигитализирането. Предоставените обучителни ресурси за ПОО (професионално образование и обучение) включват система за управление на знанията (LMS), наръчник, дигитални филми и свободни софтуерни инструменти, които могат да бъдат използвани за образователни и обучителни цели, но са подходящи и за самостоятелно учене.

Целева група:

-Библиотекари, архивисти и мениджъри работещи в малки библиотеки/архиви/културни домове/манастири;

-Библиотекари, архивисти и мениджъри работещи в големи библиотеки/архиви/културни домове/манастири, които подпомагат по-малки институции в процеса на дигитализиране;

-Учители/обучители предоставящи образование или обучение в сферата на библиотечните и архивните науки.

Хората работещи в малките библиотеки, архиви, културни центрове и манастири, обикновено имат придобита професионална квалификация „библиотекар“. В това отношение техните знания, умения и компетенции са част от професионалното образование и обучение по специалността.

Някои от главните дейности на проекта са:

-Създаването на седем обучителни модули свързани с новите тенденции в дигитализирането;

-Създаването на седем кратки дигитални обучителни филма, които да илюстрират гореспоменатите модули;

-Система за управление на знанието, в която се съдържат модулите и която предлага визуални и интерактивни обучителни ресурси;

-Наръчник/Ръководство;